Protimrazová svíce 4,5 kg

Protimrazová svíce 4,5 kg
Dostupné varianty

Produkt je momentálně nedostupný.

Protimrazová svíce -informace o použití

Svíce slouží pro ochranu před jarními mrazy.
Při optimálních podmínkách - bezvětří, bez sněžení, mráz cca -2°C
vydrží hořet 9+ hodin. Při větru, sněžení, při umístění na kopci či větším mrazu
může být doba hoření kratší.
Svíce rovnoměrně rozmístěte do řad mezi stromy, keře vinné révy nebo sazenice.
Nedoporučujeme pokládat přímo pod větve.Svíci položte na nehořlavou podložku.
Zapalte pomocí plynového hořáku, nebo podobného zdroje tepla.
Zapalujte do té doby, dokud nezačne hořet celý povrch parafinové náplně.
Výška plamene může být 20-60cm.Nechte hořet pouze po dobu trvání mrazu,
potom uhaste přiklopením víka.Svíci lze použít opakovaně.
POZOR! NEHASTE VODOU!
Potom nechte vychladnout. Povrch celé nádoby zůstává horký i několik minut
po uhasení.

POZOR:
Svíčka je určená výlučně pro venkovní použití.
V žádném případě ji nezapalujte v uzavřený prostorách (např. ve skleníku,
skladovacích halách apod.).
Dbejte na to, aby se v blízkosti svíčky nenacházely předměty,
které by mohly vzplanout či se jinak poškodit.
Skladujte na chladném místě chráněném proti dešti, prachu, horku, slunci
a jiných povětrnostním vlivům.
Neukládejte v blízkosti otevřeného ohně popř. topných těles.
Výrobce ani dodavatel neručí za škody vzniklé neodpovědnou manipulací
a nedodržením uvedeného postupu.
Manipulaci a zapalování protimrazových svící svěřte pouze dospělým osobám
a proškoleným pracovníkům.
Balení: plechovka výška cca 28 cm, průměr cca 19 cm,
hmotnost včetně obalu 4,7 kg, obsah parafínu 4,5 kg